Opzeggen 

Het lidmaatschap van Ribad kan worden opgezegd. Aangezien het lidmaatschap is gebonden aan een seizoen, dat loopt van 1 augustus tot en met 31 juli, geldt een opzegging met ingang van een nieuw seizoen. De opzegging dient vóór 1 juli van een seizoen plaats te vinden en moet schriftelijk gebeuren. Een brief of e-mail kan worden gericht aan de secretaris (via e-mailadres ribad@ribad.nl). 

Voordat het lidmaatschap kan worden opgezegd, moet aan de contributieverplichting zijn voldaan. Wanneer het lidmaatschap niet op tijd is opgezegd, ontstaat er een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe seizoen.

Privacyverklaring
Ribad gaat zorgvuldig om met het verwerken van persoonsgegevens. Klik hier voor meer informatie.