Opzeggen 

Het lidmaatschap van Ribad kan worden opgezegd. Aangezien het lidmaatschap is gebonden aan een seizoen, dat loopt van 1 augustus tot en met 31 juli, geldt een opzegging met ingang van een nieuw seizoen. De opzegging dient vóór 1 juli van een seizoen plaats te vinden en moet schriftelijk gebeuren. Een brief of e-mail kan worden gericht aan de secretaris (via e-mailadres ribad@ribad.nl). 

Voordat het lidmaatschap kan worden opgezegd, moet aan de contributieverplichting zijn voldaan. Wanneer het lidmaatschap niet op tijd is opgezegd, ontstaat er een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe seizoen.