Lidmaatschap en Kosten


Lidmaatschap

Het lidmaatschap van Ribad is gebonden aan een seizoen. Een seizoen van Ribad loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend met een seizoen verlengd.

Jeugdleden en seniorleden

Het lidmaatschap van Ribad kent verschillende categorieën. De belangrijkste zijn jeugdleden en seniorleden. Iemand is jeugdlid tot en met het seizoen waarin hij/zij 18 jaar wordt. Vanaf het seizoen waarin het lid bij aanvang 18 jaar of ouder is, is hij/zij seniorlid.

Contributie en andere bijdragen

Een lid van Ribad is contributie verschuldigd. De contributie wordt jaarlijks tiijdens de Algemene Jaarvergadering vastgesteld en geldt voor één seizoen. Als je in de loop van een seizoen lid wordt, bedraagt de contributie een evenredig deel van het contributiebedrag dat voor dat seizoen geldt. Naast de contributie vraagt Ribad aparte bijdragen van de leden voor deelname aan bepaalde activiteiten.

Seizoen 2020 - 2021


(1) Contributie

Tegen betaling van de contributie kunnen zowel jeugd- als seniorleden op twee avonden in de week, op dinsdag- en donderdagavond, spelen. De speeluren voor jeugdleden worden standaard geleid door een trainer en zijn of haar assistent(en).    

Zij die de badmintonsport bij Ribad niet (meer) kunnen of willen beoefenen, maar wel bij Ribad betrokken willen zijn of blijven, kunnen donateur worden. Donateurs zijn lid van de vereniging, maar kunnen niet aan speelavonden deelnemen of namens Ribad competitie spelen.    

(2) Inschrijfgeld

Als je in de loop van een seizoen jeugd- of seniorlid wordt, dan wordt het evenredig deel van de contributie eenmalig vermeerderd met inschrijfgeld.    

(3) Voorjaars- en competitie

Senior- en jeugdleden die zich aanmelden voor deelname aan het spelen van een door Badminton Nederland georganiseerde competitie in het voorjaar (jeugdcompetitie en mannen-/vrouwencompetitie) en/of in het najaar (regiocompetitie) zijn daarvoor een competitiebijdrage aan Ribad verschuldigd.

(4) Hoekschewaardcompetitie

Seniorleden die zich aanmelden voor deelname aan het spelen van de Hoekschewaardcompetitie zijn daarvoor een competitiebijdrage aan Ribad verschuldigd.

(5) Overige bijdragen

> ProeflidWie eerst wil aftasten of badminton en Ribad geschikt voor hem/haar zijn, kan voor een aaneengesloten periode van 4 weken proeflid worden. Een proeflidmaatschap kost € 15,00. Na deze periode kun je beslissen of je lid blijft. Wanneer je ná de proefperiode lid blijft, worden de kosten van het proeflidmaatschap (in mindering gebracht op) verrekend met de contributie en het inschrijfgeld.

> Gastspeler. Een niet-(proef)lid kan voor € 6,00 per speelavond badmintonnen bij Ribad. De gastspeler dient zijn bijdrage op de speelavond contant af te rekenen bij een bestuurslid.