Ribad heeft als doel de jeugd zich te laten ontwikkelen voor een goede doorstroom naar onze senioren. Wij organiseren hiervoor diverse activiteiten ook buiten Ribad om onze jeugdafdeling zichtbaar te maken.

De jeugd heeft twee speelavonden, dinsdag- en donderdagavond. Met uitzondering van de schoolvakantie wordt er door de jeugd getraind van 19:00 tot 20:00. Wij verwachten de jeugdleden op beide avonden. 

Wij streven ernaar de jeugdleden een goede begeleiding te geven.  Deze begeleiding wordt verzorgd door een ervaren trainer en een aantal  begeleiders, zodat ieder jeugdlid de aandacht krijgt die het verdiend. De trainer wordt betaald vanuit Ribad en de begeleiders zijn vrijwilligers (meestal ouders).

Als Ribad nemen wij deel aan de opstap- en jeugdcompetitie. Leden die net beginnen worden ingedeeld in een opstapgroep en leden die reeds tweemaal hebben deelgenomen in de opstapgroep worden ingedeeld bij de jeugdcompetitie.  De opstap- en jeugdcompetitie wedstrijden worden gespeeld in de maanden februari tot en met eind mei. De wedstrijden worden gespeeld in het weekend. Er kan van ouders ook gevraagd worden om als chauffeur/begeleider mee te gaan. Hierover wordt u in het seizoen verder ingelicht, zie ook hieronder.

Ribad is afhankelijk van vrijwilligers!

Ribad wil ook zorgen voor een veilige omgeving voor onze leden en werken daarom ook met gedragsregels. Deze kan men vinden op onze website via deze link. Al onze vrijwillgers die iets met de jeugd te maken hebben, worden gescreend en moeten een verklaring omtrent gedrag kunnen overhandigen. Daarnaast hebben wij vertrouwenspersonen onder de vrijwilligers, waartoe leden en ouders zich kunnen wenden. De vertrouwenspersoon probeert zoveel mogelijk bij trainingen en wedstrijden aanwezig te zijn.

Naast badminton organiseren wij voor de jeugd ook nog andere activiteiten. Er wordt ook altijd eenmaal per jaar een ouder-kind toernooi georganiseerd en neemt de jeugd deel aan de jaarlijkse clubkampioenschappen in juni. Zie ook de activiteitenkalender.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande dan kunt u contact opnemen met onze jeugdsecretaris, Yvette van der Winden via Jeugd@ribad.nl.

Als uw kind interesse heeft dan kunt u zich aanmelding via Jeugd@ribad.nl. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een uitnodiging om samen met uw kind een kijkje te komen nemen en gelijk mee te doen uiteraard. In de maand september hebben wij sowieso de open dagen meestal in de tweede week. Houd deze website in de gaten voor de exacte data.