Ribad heeft als doel de jeugd zich te laten ontwikkelen voor een goede doorstroom naar onze senioren. Wij organiseren hiervoor diverse activiteiten ook buiten Ribad om onze jeugdafdeling zichtbaar te maken.

De jeugd heeft twee speelavonden, dinsdag- en donderdagavond. Met uitzondering van de schoolvakantie wordt er door de jeugd getraind van 19:00 tot 20:00. Wij verwachten de jeugdleden op beide avonden. 

Wij streven ernaar de jeugdleden een goede begeleiding te geven.  Deze begeleiding wordt verzorgd door een ervaren trainer en een aantal  begeleiders, zodat ieder jeugdlid de aandacht krijgt die het verdiend. De trainer wordt betaald vanuit Ribad en de begeleiders zijn vrijwilligers (meestal ouders).

Als Ribad nemen wij deel aan de opstap- en jeugdcompetitie. Leden die net beginnen worden ingedeeld in een opstapgroep en leden die reeds tweemaal hebben deelgenomen in de opstapgroep worden ingedeeld bij de jeugdcompetitie.  De opstap- en jeugdcompetitie wedstrijden worden gespeeld in de maanden februari tot en met eind mei. De wedstrijden worden gespeeld in het weekend. Er kan van ouders ook gevraagd worden om als chauffeur/begeleider mee te gaan. Hierover wordt u in het seizoen verder ingelicht, zie ook hieronder.

Ribad is afhankelijk van vrijwilligers. Wij proberen dan ook de ouders van onze jeugdleden zoveel mogelijk te betrekken bij de activiteiten. Eind september organiseren wij daarom een avond voor ouders om hen meer te vertellen over de gang van zaken op onze vereniging en de geplande activiteiten voor het huidige speelseizoen. Dit gebeurt tijdens een trainingsavond. Eind november organiseren wij tijdens een training een bijeenkomst om uit te leggen hoe het met de competitie in zijn werk gaat.

Ribad wil ook zorgen voor een veilige omgeving voor onze leden en werken daarom ook met gedragsregels. Deze kan men vinden op onze website via deze link. Al onze vrijwillgers die iets met de jeugd te maken hebben, worden gescreend en moeten een verklaring omtrent gedrag kunnen overhandigen. Daarnaast hebben wij vertrouwenspersonen onder de vrijwilligers, waartoe leden en ouders zich kunnen wenden. De vertrouwenspersoon probeert zoveel mogelijk bij trainingen en wedstrijden aanwezig te zijn.

Naast badminton organiseren wij voor de jeugd ook nog andere activiteiten, denk bijvoorbeeld aan een spelletjes- en/of filmmiddag en besteden we aandacht aan Sinterklaas e.d. Er wordt ook altijd eenmaal per jaar een ouder-kind toernooi georganiseerd en neemt de jeugd deel aan de jaarlijkse clubkampioenschappen in april. Zie ook de activiteitenkalender.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande dan kunt u contact opnemen met onze jeugdsecretaris, Karin Bossers via Jeugd@ribad.nl.

Als uw kind interesse heeft dan kunt u zich aanmelding via Jeugd@ribad.nl. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een uitnodiging om samen met uw kind een kijkje te komen nemen en gelijk mee te doen uiteraard. In de maand september hebben wij sowieso de open dagen meestal in de tweede week. Houd deze website in de gaten voor de exacte data. 

Gedragsregels Ribad Jeugd 

Bij een vereniging doe je alles samen en daarmee bereik je het meeste

Als je lid wordt bij Ribad wil je natuurlijk zo goed mogelijk het badmintonspel leren.  Deze sport is niet alleen een individuele sport maar ook een teamsport. Je leert het enkelspel, het dubbelspel en de mix te spelen. Een trainer leert je via veel oefeningen hoe je dat op een goede en plezierige manier kan doen. 

Wat je nodig hebt zijn geschikte zaalschoenen. Deze mogen geen zwarte zolen hebben. Daarnaast goed en lekker zittende sportkleding.  Als je bij het begin nog geen badmintonracket hebt, kun je die in de zaal lenen.

Ribad ziet graag dat ieder lid echt plezier heeft in het spel en dat er belangstelling is voor elkaar. Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er gedragsregels samengesteld. Hieronder zie je deze staan. 

Het hebben van een  leuke jeugdtraining bereik je door:

1.     Tijdig aanwezig te zijn in de zaal (19.00 uur)

2.     Omkleden in de kleedkamers 

3.     Mee te helpen de netten opzetten

4.     Niet te blijven hangen op de trap, buiten, in de kleedkamer of in de opslagruimte totdat alle netten hangen

5.     Een goede warming up te doen

6.     Sportief te zijn en plezier te hebben tijdens het spelen

7.     Goed te luisteren naar de instructies van de trainer

8.     Te praten met de trainer als je vragen of opmerkingen hebt

9.     Met iedereen de trainingsoefeningen uit te voeren

10.  Na afloop van de training samen de shuttles terug in de boxen te doen (20.00 uur)

11.  Na de training drinkflesjes in de prullenbak of terug in je tas te stoppen