VERTROUWENS CONTACT PERSOON

De sportomgeving van Ribad dient veilig en toegankelijk te zijn. In deze omgeving passen maatregelen vanuit het bestuur om ongewenst gedrag te voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onsportief gedrag, pesten (ook via social media), beledigingen, mishandeling, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Om deze veilige omgeving te waarborgen heeft het bestuur van Ribad binnen de vereniging een Vertrouwens Contact Persoon (VCP) aangesteld.

 

De VCP is een door het NOC*NSF gecertificeerd persoon die door de vereniging is aangesteld en onafhankelijk is van het bestuur. De VCP verzorgt de eerste opvang via een vertrouwelijk gesprek.

De VCP geeft toelichting welke procedures de melder kan volgen en kan deze gericht doorverwijzen naar de betreffende persoon of instantie. De VCP houdt zich nadrukkelijk niet bezig met het verdiepen in een melding door bijv. zelf onderzoek te doen.

 

Indien er behoefte bestaat aan een gesprek of een vraag aan onze VCP, dan kan er contact worden opgenomen door middel van het emailadres vcp@ribad.nl. Het emailadres is speciaal voor de VCP van de vereniging aangemaakt en wordt niet gelezen door de bestuursleden, de informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Bij ontvangst van de email zal contact worden opgenomen door de VCP om een afspraak te maken.

 
Indien je meer wilt weten over de VCP, hoe wij werken aan een veilig sportklimaat en overige zaken omtrent veilig sporten, dan kun je terecht op de website: 
https://www.badminton.nl/leden/speler.