Lidmaatschap

Het lidmaatschap van Ribad is gebonden aan een seizoen. Een seizoen van Ribad loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend met een seizoen verlengd.

Jeugdleden en seniorleden

Het lidmaatschap van Ribad kent verschillende categorieën. De belangrijkste zijn jeugdleden en seniorleden. Iemand is jeugdlid tot en met het seizoen waarin hij/zij 18 jaar wordt. Vanaf het seizoen waarin het lid bij aanvang 18 jaar of ouder is, is hij/zij seniorlid.

Contributie en andere bijdragen

Een lid van Ribad is contributie verschuldigd. De contributie wordt jaarlijks tiijdens de Algemene Jaarvergadering vastgesteld en geldt voor één seizoen. Als je in de loop van een seizoen lid wordt, bedraagt de contributie een evenredig deel van het contributiebedrag dat voor dat seizoen geldt. Naast de contributie vraagt Ribad aparte bijdragen van de leden voor deelname aan bepaalde activiteiten.

Seizoen 2023/2024